top of page

KLIK HIER

Bolwerk-logo-RGB.png
Wie zijn wij

 Wie zijn wij 

In de vereniging Alkmaars Bolwerk worden de belangen van winkeliers, (horeca)ondernemers en eigenaren van commercieel vastgoed in de binnenstad van Alkmaar behartigd.

stad.png
wimpel.png
STAD
pand.png
wimpel.png
PAND
zaak.png
wimpel.png
ZAAK

Check out Chainels
 

Om succesvol te kunnen samenwerken is onderlinge communicatie onontbeerlijk. 

Het eerste wapenfeit van Alkmaars Bolwerk is dan ook het realiseren van een online netwerk op het platform Chainels. Met behulp van een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Holland en de inzet van de centrummanager. Op dit platform wisselen ondernemers tips en ideeën uit, worden evenementen besproken en aangekondigd, openingstijden gedeeld, gewaarschuwd voor winkeldieven... kortom, alle informatie die je als ondernemer in de binnenstad wil hebben en delen met je mede-ondernemers. Ook zijn politie, gemeente en horeca aangesloten. Handige info over wegwerkzaamheden en dergelijke wordt dus ook via Chainels gedeeld. Inmiddels zijn al meer dan 500 ondernemingen en ondernemers aangesloten op het netwerk! Heb je een onderneming in de binnenstad van Alkmaar? Meld je aan door een mail te sturen naar onze centrummanager: centrummanager@alkmaarbinnenstad.nlEerste ambassadeur
 

Ook is Alkmaars Bolwerk de eerste ambassadeur van Alkmaar Marketing. Als Pracht- Ambassadeur ondersteunt het Bolwerk de marketingactiviteiten in de breedste zin, zodat het centrum nog beter kan worden neergezet als plek voor bewoners en bezoekers om te winkelen en uit te gaan.

Directeur van Alkmaar Marketing en VVV Hart van Noord-Holland Ger Welbers is content met de aansluiting van de nieuwe centrum-club: “Het is mooi dat we de samenwerking met Alkmaars Bolwerk volgens het nieuwe partnerschaps-model kunnen invullen. Het toont dat wij beide de weg van vernieuwing zijn ingeslagen. Axel de Groot, voorzitter van Alkmaars Bolwerk, vindt de samenwerking logisch: “Onze leden hebben baat bij een bloeiende binnenstad en Alkmaar Marketing is een onmisbare partij als het gaat om de promotie van Alkmaar.”

 


Sluit je aan en doe mee!

Elke ondernemer en vastgoedeigenaar in de binnenstad van Alkmaar is van harte uitgenodigd om mee te doen. Wordt lid en praat en besluit mee over de toekomst van onze stad. Uiteraard hoort toegang tot Chainels hier ook bij. Mail voor meer informatie naar info@alkmaarsbolwerk.nl of centrummanager@alkmaarbinnenstad.nl.

Nieuws

Nieuws 

 

www.bezorgeninalkmaar.nl

Om de Alkmaarse ondernemers te steunen in deze periode van het Coronavirus hebben Alkmaars Marketing, Raadhuis en Alkmaars Bolwerk een platform opgericht waarbij alle ondernemers hun onderneming gratis kunnen aanmelden en hun producten kunnen aanbieden.

 

Nu het land sinds zondagmiddag ‘op slot’ zit, is het stil in de stad van Alkmaar. Al zitten de ondernemers allesbehalve stil: talloze winkels en restaurants gaan producten aan huis bezorgen. De bewoner kan alle shops en horeca inmiddels via één website bereiken: www.bezorgeninalkmaar.nl. Ben je ondernemer? Meld je dan hieraan. 

Toekomst detailhandelsstructuur

Om Alkmaar toekomstbestendig te houden, is er gewerkt aan een nieuwe visie voor de binnenstad. Deze is verwerkt in een rapport detailhandelsstructuur en is in nauwe samenwerking met de Gemeente Alkmaar, Bedrijvenvereniging Overstad, Ondernemend Alkmaar, de Koninklijke Horeca NL-Alkmaar en ons, ondernemersvereniging Alkmaars Bolwerk, tot stand gekomen. Tijdens de ondernemersbijeenkomsten hebben ondernemers daarbij actief hun
inbreng geleverd. 

 

De nieuwe detailhandelsstructuur moet een antwoord bieden op het veranderde consumentengedrag door
de komst van webwinkels.

 

De detailhandelsstructuur is aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. Na vaststelling en consensus worden de diverse projecten in overleg met de ondernemers uitgewerkt.

 

Kijk voor meer informatie op: www.gemeentealkmaar.nl

download hier het rapport van het DNTP

Historie

  Historie 

Van oudsher zijn in de Alkmaarse binnenstad winkeliers gaan samenwerken en was er een aparte eigenarenvereniging.

Winkeliersbelangen Alkmaar - WBA, Ondernemersvereniging Centrum Alkmaar - OVCA en Eigenarenvereniging Alkmaar - EVA hebben echter in 2018 besloten om te gaan samenwerken gezien de grote veranderingen die in binnensteden plaatsvinden. Op 1 januari 2019 is ondernemersvereniging Alkmaars Bolwerk opgericht, een fusie tussen deze drie verenigingen. Het gezamenlijke belang, een gezonde en sterke binnenstad, gaat boven 
individueel belang.

 

Zo kunnen we als één sterke partij van eigenaren en ondernemers, samen met Alkmaarse horeca én Alkmaar Marketing, nog effectiever werken aan de aantrekkelijkheid van de stad Alkmaar. Aantrekkelijk voor bezoekers, ondernemers, winkeliers, vastgoedondernemers en bewoners.

Bestuur

  Bestuur  

Het nieuwe bestuur dient uiteraard een goede afspiegeling van alle drie de ledengroepen te zijn. Gekozen is daarom voor in ieder geval een bestuurder uit iedere geleding (EVA - Petra Zijlstra;
WBA - Lida Mathot; OVCA - Rein de Wit; Horeca - Karin Hiemstra-Klaverboer, penningmeester/secretaris Arjan Groot en voorzitter (Axel de Groot), aangevuld met directeur van Alkmaar Marketing en VVV Hart van Noord-Holland (Ger Welbers)

Doordat alle belanghebbenden achter één tafel zitten, zal het eenvoudiger worden besluiten te nemen die voorheen lastig waren. Ook zijn de lijnen op die manier korter richting de gemeente. In een tijd waarin winkelsteden onder vuur liggen is het nodig samen op te trekken. Zo kan de binnenstad van Alkmaar gezond en aantrekkelijk te blijven. 

Samen sterk voor stad, pand en zaak!

Partner van Hallo2019!.png

Wij zijn partner van Hallo2019, dé nieuwjaarsborrel van ondernemend Noord-Holland Noord.

Het was weer een heel gezellige en drukbezochte bijeenkomst! Kijk op www.hallo2019.nl voor de foto's.

Chainels logo.png

Alkmaars Bolwerk werkt samen met Chainels om het online communicatienetwerk voor de binnenstad van Alkmaar te onderhouden.

Bolwerk-logo-RGB-witfond.png
bottom of page