top of page

Hoe creëren we een vitale en toekomstgerichte binnenstad met weinig leegstand?
Alkmaars Bolwerk werkt samen met gemeente en Kadaster aan een compacter kernwinkelgebied. Uitgangspunt hierin is de detailhandelsvisie dat in 2020 is vastgesteld. Graag betrekken we vastgoed eigenaren in dit traject zodat er een duidelijke lijn en eenduidige visie ontstaat. Als middelgrote binnenstad zullen we moeten reageren op de snel veranderende markt. Hoe spelen we daar slim op in, hoe kunnen we elkaar ondersteunen en wat is hierbij nodig? We brengen graag iedereen samen om met elkaar in gesprek en gezamenlijk te werken aan dit vraagstuk. Dit najaar zal de eerste bijeenkomst plaatsvinden voor het eerste deelgebied. We houden je op de hoogte van de uitkomsten van deze bijeenkomsten. Indien er vragen zijn over dit onderwerp kan er contact opgenomen worden met onze centrummanager. Zijn er goede ideeën rondom dit onderwerp, horen we het ook graag.

Comments


Bolwerk-logo-RGB-witfond.png
bottom of page